Loomulikult võib iga osaleja läbida praktikumid oma arvutit kasutades. Tuleks siiski silmas pidada, et arvuti oleks mõistliku jõudluse, piisavalt suure ekraani ja resolutsiooniga, mis aitaks säästa aega ja juhendaja silmi.

Selleks, et esimeses praktikumis aega säästa tuleks arvutisse installeerida R ja RStudio. Mõlemad on vabavarad ja leitavad siit:
R: https://cran.r-project.org/
RStudio Desktop: https://www.rstudio.com/products/RStudio/

See pole veel aga kõik!

Lisaks tuleks arvutisse paigaldada ka vajalikud analüüsipaketid. Selleks tuleb RStudio käsureale kopeerida järgnevad käsud ning need käivitada:

install.packages(‘reshape’, repos=‘http://ftp.eenet.ee/pub/cran’)
install.packages(‘reshape2’, repos=‘http://ftp.eenet.ee/pub/cran’)
install.packages(‘ggplot2’, repos=‘http://ftp.eenet.ee/pub/cran’)
install.packages(‘gridExtra’, repos=‘http://ftp.eenet.ee/pub/cran’)
install.packages(‘pastecs’, repos=‘http://ftp.eenet.ee/pub/cran’)
install.packages(‘psych’, repos=‘http://ftp.eenet.ee/pub/cran’)
install.packages(‘nortest’, repos=‘http://ftp.eenet.ee/pub/cran’)
install.packages(‘car’, repos=‘http://ftp.eenet.ee/pub/cran’)
install.packages(‘e1071’, repos=‘http://ftp.eenet.ee/pub/cran’)
install.packages(‘cocor’, repos=‘http://ftp.eenet.ee/pub/cran’)
install.packages(‘QuantPsyc’, repos=‘http://ftp.eenet.ee/pub/cran’)
install.packages(‘plyr’, repos=‘http://ftp.eenet.ee/pub/cran’)
install.packages(‘agricolae’, repos=‘http://ftp.eenet.ee/pub/cran’)
install.packages(‘Hmisc’, repos=‘http://ftp.eenet.ee/pub/cran’)
install.packages(‘nFactors’, repos=‘http://ftp.eenet.ee/pub/cran’)
install.packages(‘scatterplot3d’, repos=‘http://ftp.eenet.ee/pub/cran’)
install.packages(‘rgl’, repos=‘http://ftp.eenet.ee/pub/cran’)
install.packages(‘GPArotation’, repos=‘http://ftp.eenet.ee/pub/cran’)
install.packages(‘PASWR’, repos=‘http://ftp.eenet.ee/pub/cran’)
install.packages(‘pgirmess’, repos=‘http://ftp.eenet.ee/pub/cran’)
install.packages(‘dplyr’, repos=‘http://ftp.eenet.ee/pub/cran’)

Probleemide korral tasub esimesse praktikumi 5 minutit varem laekuda. Proovime lahendada.


Juhendi koostanud Anto Aasa (tuginedes on Krista Lõhmuse varasematele analoogsetele juhenditele)
Juhend Internetis: http://aasa.ut.ee/statistika/
õppeaine: LOOM.02.153 / Statistilise andmetöötluse praktikum
Viimati täiendatud: 2017-10-16

.

.